Prostřednictvím sítě BALÍK PLUS a našich partnerských e-shopů na Slovensku a v České republice se nám podařilo oslovit více než 200 000 online nakupujících s produkty Vasco Electronics.

Klient

Cíl

Zvýšit příjmy z online prodeje
Získávat nové zákazníky
Posílit povědomí o značce a pozici na trhu

Produkty

Slevový kupón formátu DL

Služby

Vkladové slevové kupóny

O kampani

Vasco Electronics je automatický překladač se 108 světovými jazyky s doživotním internetem zdarma.  Společnost Vasco Electronics je jedním z lídrů na trhu překladatelských řešení díky svým řešením, která pomáhají lidem na celém světě překonávat jazykové bariéry. Kromě individuálních klientů se Vasco Electronics zaměřuje také na podporu mnoha organizací ve veřejném i soukromém sektoru.

Kampaň v číslach

200 tis.
balíků
6
týdnů
2
země
18 - 45
ženy a muži
Kampaň v číslach

Popis kampaně

 • Typ kampaně: akvizičně-brandová kampaň
 • Oblast působnosti: SK, CZ
 • Období: 2021 – 2023
 • Produkty: slevový kupón formátu DL (oboustranný + jednostranný)
 •  Distribuce v síti: 6 týdnů
 • Dosah: 200 000 balení
 • Publikum: aktivní online nakupující, ženy a muži ve věku 18 až 45 let
 • Segmentace: móda, krása a životní styl, domácnost, média a hobby, technika3

 

Akvizične- brandová kampaň značky

Cíle kampaně:

 • Získat nové zákazníky
 • Zvýšit příjmy z online prodeje
 • Posílit povědomí o značce a její pozici na trhu
 • Zvýšení loajality zákazníků

Interaktivita kampaně:

10% sleva z původní ceny produktu při nákupu překladače v e-shopu vasco-electronics.sk, vasco-electronics.cz

Akviziční část kampaně

Tištěné slevové kupony znamenají maximální výkon pro akviziční kampaně. Tištěné slevové kupony s přesnou segmentací nám pomohly oslovit přesnou cílovou skupinu a získat nové aktivní nakupující.

Výhody akviziční části kampaně:

 • Možnost výběru cílové skupiny
 • Stoprocentní zásah online nakupujících
 • Silná viditelnost značky
 • Aktivní podpora kampaně značky

Brandová část kampaně

Komunikační nástroj: exkluzivní vouchery vložené do balíčků vybraných e-shopů

Exkluzivní vouchery jsme distribuovali přesně předem definované cílové skupině. Cílem kampaně bylo přilákat nové zákazníky a zvýšit povědomí o značce na českém a slovenském trhu.

Segmentace cílové skupiny

Každá kampaň pro Vasco Electronics probíhala 6 týdnů a díky přesné segmentaci, kterou našim klientům nabízíme, se nám podařilo oslovit aktivní nakupující muže a ženy ve věku 18-45 let, kteří se zajímají o módu, životní styl, domácnost, média, hobby a technologie.

Výsledky kampaně:

Právě díky vhodné segmentaci se slevový kupón dostal ke klientům, kteří si zakoupili překladač Vasco, což vedlo k až 194% návratnosti investice do kampaně.Pomocí brandové kampaně se podařilo zvýšit povědomí o značce a její pozici na slovenském a českém trhu. Zároveň se nám díky pozornosti v podobě slevového kuponu podařilo zvýšit důvěryhodnost značky na dvou trzích v rámci regionu střední a východní Evropy.Data ukazují na úspěch tištěné reklamy, a to i přes sílu digitálního marketingu. V porovnání s digitální reklamou je záměr nákupu díky inspiraci z tištěné reklamy o 40 % vyšší než u digitální reklamy.

Díky správnému marketingovému mixu a doplnění strategie o naše marketingové služby se společnosti Vasco Electronis podařilo zvýšit povědomí o své značce na dvou trzích v regionu střední a východní Evropy, zvýšit prodej a získat nové zákazníky.

Akviziční kampaň značky s Bloom Hair byla velmi úspěšná.Chcete vědět, co přinesla úspěšná kampaň s Bloom Hair? Zjistěte více informací o úspěšné spolupráci s Bloom Hair.