Proč kupónový katalog?

  • Akvizíce nových zákazníků
  • Příme oslovování potenciálnich i stávajících online zákazníků
  • Vysoký zásah až 150 000 online nakupujících při nízké ceně na oslovení jednoho zákazníka
  • Oslovení zejména žen nakupujících na internetu
  • Garance exkluzivity inzerenta v rámci segmentu s posilením brandu e-shopu formou propagace loga na titulní stránce 
Popis produktu

Popis produktu

Kupónový katalog je distribuován formou vkladů do balíků. Vklady realizují e-shopy s převažující cílovou skupinou zaměřenou na ženy. Katalogy jsou distribuovány 6 týdnů dle edičního plánu.

Cílová skupina: internetové obchody se zaměřením na ženy
Distribuce: 6 týdnů
Celkový náklad: 150 000 ks
Cena: 39 900,- CZK  (0,266 CZK / oslovení 1 zákazníka)
Ediční plán

Technická specifikace

Rozměr katalogu: 145 x 145 mm
Papír: 90g
Váha: 15 g
Vazba: V2

Přední strana obálky je imageová, se seznamem log jednotlivých inzerentů dané edice.