Proč Sampling v balících?

  • Přesné cílení na definovanou cílovou skupinu 
  • Možnost distribuovat i větší reklamní vzorky 
  • Distribuce vzorek přímo do domácnosti potencionálního zákazníka
Popis služby

Popis služby

  • Vklady libovolných reklamních vzorků (testerů) do balíků vybraných internetových obchodů
  • Možnost výběru cílové skupiny podle produktových kategorií a podle demografických charakteristik kupujících, jakými jsou věk, pohlaví a nákupní chování