Zveřejněné

Nicméně kupónové portály vám mohou poskytnout účinný způsob jak zvýšit povědomí o značce a samotný prodej.

Tyto stránky mají totiž široký dosah a přístup k obrovským uživatelským základnám, které Vám mohou přinést nové zákazníky, informovanost o značce a loajalitu nakupujících. Pokud se rozhodnete spolupracovat s kupónovou portály, nabízíme Vám několik tipů, které Vám pomohou ujistit se, že vaše spolupráce je opravdu efektivní.

Jak využívat kupónové portály co nejefektivněji

1. Aktivní řízení vašich vztahů

Nejlepší způsob, jak využít kupónový portál, je úzce spolupracovat s opačnou stranou – kupónovým portálem pro vytvoření strategie šité na míru pro vaši značku. To Vám umožní, abyste uskutečňovali správná rozhodnutí, optimalizovali kampaně, a zajišťovali jejich měřitelnost pro ujištění se o naplnění stanovených cílů. Pokud nemáte čas a zdroje na poskytování aktualizovaných a včasných informací, neměli byste očekávat nadprůměrné výsledky.

2. Pozorný výběr partnerů

Nemusíte spolupracovat se stovkami kupónových portálů pro získání výsledků, které hledáte. Správný výběr a selekce partnerů umožní, že neproinvestujete finanční prostředky nebo nezmaříte své marketingové úsilí. Zhodnocení všech portálů je však téměř nemožné. To je důvod, proč je nezbytné pracovat s partnery, kteří mají inovativní manažery zaměřené na dosahování výsledků.

3. Zajištění souladu

Manažeři by měli mít jasno v tom, co jaké chování je povoleno na kuponových portálech. Často se lze setkat s kupováním obchodních známek jako klíčových slov na Google AdWords, propagací už prošlých nabídek, propagací neexistujících nabídek a nucené taktiky pro kliky. Účinný způsob pro aktivní sledování kupónových portálů je kontrola stránek vašich velkých partnerů jednou týdně pro ujištění se, že vše je zajištěno korektně.

4. Nastavit odměňování podle ceny

Stále častěji se maloobchodníci snaží sladit provize k hodnotě propagovaných aktivit a pro zákazníka. Například zákazník, který přišel na základě zaslaného newsletteru kupónovým portálem, je pravděpodobně mnohem cennější než zákazník, který přišel na základě vyhledávání obchodní známky a byl již v nákupním košíku. Chcete-li vytvořit úspěšný vztah s kupónovým portálem, upravte strukturu provizí pro odměňování vašich partnerů za akce, kterých si ceníte a vyhněte se placení kontraproduktivních akcí. Vaše kupónová strategie by se měla soustředit na horní část nálevky, na opětovné získání zákazníků a na prevenci před zákazníky opouštějícími nákupní košík před zaplacením.

5. Soustředění se na nabídky a jejich umístění

Jakmile jste si vybrali své partnery, můžete se zaměřit na budování vztahů s jednotlivými kupónovými portály a využít všechny různé programy, které nabízejí (sociální sítě, e-maily, category placement, …).

6. Sledování výsledků

Je důležité využívat sledovací platformu, která Vám umožní získat ucelený pohled na to, odkud přicházejí zákazníci. Správné přisuzování Vám ukáže, které přidružené aktivity jsou více přírůstkové a které snižují marže. Sledování a analýza zákaznické cesty v pravidelných intervalech vám umožní pochopit, co zvyšuje vaši průměrnou hodnotu objednávky a zlepšuje dosahování Vašich cílů.

7. Udržujte všechny informace čerstvé

Může se to zdát samozřejmé, ale je důležité udržovat všechny nabídky aktuální. Ujistěte se, že aktivně přidáváte a odstraňujete kupóny a nabídky, abyste předešli odchodu zákazníků, kteří nemohli využít nabídku, která vypršela. Vyzkoušejte několik různých druhů nabídek, abyste viděli, jak se trh chová. Mnozí obchodníci upřednostňují nabídky, které přitahují nové zákazníky nebo zvyšují průměrnou hodnotu objednávky.