Zveřejněné

Na rozdíl od on-line forem, ať už jsou to newslettery, kupónové portály nebo jiná forma, kde jako stimulující prvek většinou je výhoda v kratší lhůtě, je to u offline kuponů odlišné.

Obecně platí pravidlo, že až 2/3 příjemců budou reagovat na slevový kupón, pokud pro ně bude využitelný z pohledu využití a času. V realitě to znamená, že kupón musí být pro uživatele nejen zajímavý z pohledu obsahu a nabízené slevy nebo jiného benefitu, ale musí být v souladu také s jeho potřebami z pohledu času. Pokud bude mít tištěný kupón krátkou platnost a zákazník plánoval nakoupit nabízené zboží nebo službu až za měsíc nebo dva, výrazně se sníží pravděpodobnost nákupu ze strany potenciálního zákazníka.

Využití tištěných kuponů v čase

Využitie tlačených kupónov v čase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tištěných kuponů distribuovaných v balících nebo poštou, z provedených studií vyplývá, že délka kampaně by měla být od 2 – do 6 měsíců, přičemž při jejím stanovení je třeba vycházet z obrátkovosti zboží a nákupních zvyklostí zákazníků. V tomto směru se nemusíte obávat, že by zákazník zahodil a nevyužil kupón po delší době. Jak výsledky studie, tak výsledky kampaní našich klientů (Tescoma, Dr.Max a další) to jen potvrzují. Z výsledků responsí je vidět, že zákazníci reagovali i ve druhém a třetím měsíci kampaně, přičemž počet objednávek měl vzestupný trend směrem ke konci kampaně.