Zaškrtnutím políčka Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti BALÍK PLUS s.r.o. svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek, a to osobních údajů, které jsem uvedl/a v rámci registračního formuláře.

Proč Váš souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme?

Vzhledem k tomu, že Vás chceme informovat o nabídkách s námi spolupracujících společností, o kterých si myslíme, že byste měl zájem, potřebujeme, abyste nám udělil s tímto zpracováním souhlas.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) zde uvedených:

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Zasílání novinek a nabídek slevových akcí od společností s námi spolupracujících Emailový kontakt Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vám nemůžeme novinky a nabídky zasílat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Maximální doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány je deset let od získání Vašeho kontaktu. To Vám kdykoliv nebrání nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Všechny poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Osoba spravující rezervační systém V současné době využíváme poskytovatele rezervačního systému, který v pozici zpracovatele spravuje náš rezervační systém.
Osoba zajišťující provoz CRM systému V současné době používáme CRM systém, jehož provoz nám zajišťuje třetí osoba.
Osoba zajišťující zasílatelské služby Abychom mohli doručit reklamní přílohy, musíme sdělit zasílatelské společnosti Vaše kontaktní údaje

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Práva subjektu údajů 

 

Aktualizováno dne: 10. 6. 2018