Rok 2014 byl pro BALÍK PLUS velmi úspěšný

Největší zasilatelská síť BALÍK PLUS rozdistribuovala prostřednictvím vkladů do balíků loni více než 4 miliony reklamních příloh pro své klienty. Síť partnerských e-shopů se stále rozrůstá, přičemž ke konci loňského roku bylo v rámci naší sítě registrovaných více než 600 internetových obchodů. Co nás zvlášť těší je, že jsme našim partnerům mohli vyplatit za zrealizované vklady do balíků více než 3,6 mil. Kč.USPESNY BALIKPLUS 2014
V rámci zrealizovaných kampaní převažovaly kampaně, které splnily očekávání zákazníků. Jednoznačně se ukázalo, že tento kanál dokáže být velmi efektivním nástrojem pro budování brandu, poznanosti značky, ale i významný zdroj získávání nových zákazníků. Realizované kupónové kampaně dosahovaly v průměru 30 – 40% získaných zcela nových zákazníků, přičemž průměrný respons se pohyboval na úrovni  1,0%. Nejúspěšnější kamapane dosahovaly respons zrealizovaných nákupů až 2%.