Zveřejněné

Našim partnerům jsme za realizované vklady do balíků a zaslané e-kupóny v potvrzovacích mailech vyplatili více než 3,3 mil. Kč.

Výsledky jednotlivých kampaní poukázaly na kladení většího důrazu na obsah, grafické provedení a formu. Hlavní důraz by měl být kladen na přidanou hodnotou pro zákazníka a formu její prezentace. Kupónové kampaň není jen o slevě, ale je také emocích, jak zákazník přijímá to, co se mu firma snaží nabídnout.

Klienti se při této formě komunikace nadále zaměřují na akvizici nových zákazníků, jakož i na budování brandu a povědomí o značce. Průměrná respons z kupónových kampaní se pohybovala na úrovni 0,8 %, přičemž nejúspěšnější kampaně překročily 3 %. Z pohledu akvizičních cílů dosahovaly v průměru 30 – 40 % získaných zcela nových zákazníků, přičemž nejúspěšnější kampaně přesáhly i 65 %.