Zveřejněné

Průzkumná agentura GfK zrealizovala studii ” European kuponing 2013 “, zaměřenou na využití reklamních příloh v balících.

V rámci průzkumu bylo osloveno 2 400 respondentů ve věku 18 – 65 let v osmi evropských zemích (Německo, Itálie, Španělsko, Francie, Polsko, Švédsko, Velká Británie a Nizozemí). Studie na evropské úrovni odhalila vysoký potenciál pro reklamní přílohy v balících.

87 % respondentů akceptuje přílohy v balících. V průměru se najdou 3 čtenáři na jednu přílohu.

Asi 80 % respondentů již nějakou přílohu dostalo, z toho více než třetina respondentů považovala přílohy obecně za velmi zajímavé. Kromě toho 42 % respondentů si přílohu přečte a případně navštíví domovskou stránku inzerenta.

Až 67 % respondentů odpovědělo, že v budoucnu s vysokou až velmi vysokou pravděpodobností vložené přílohy využije, pokud budou šité na míru jejich specifickým potřebám.

Respondenti se hlavně zajímají o vzorky výrobků a kupónové brožury, jakož i o letáky s bonusovými kupóny. Z průzkumu zároveň vyplynulo, že respondenti z Itálie, Polska a Španělska jsou ve větší míře otevření médiu příbalových reklamních příloh.

Zdroj: https://www.presseanzeiger.de