Zveřejněné

Kupónový portál přináší unikátní platformu pro oslovení zákazníků v kritickém momentě, kdy se rozhodují jaký zboží, jakou službu, kde a za jakou cenu nakoupí.

Průměrná konverze nákupů se za první tři měsíce fungování portálu pohybovala od 2 – 3,5 %. Od března 2015 umožňujeme našim klientům využít komunikaci na Vašekupóny.cz formou PPC.